יום א', יד’ בשבט תשע”ט
דף הבית למידה שיתופית חדר מורים

יוזמה חברתית בתחום "קשרי קהילה"יצירת קשר ומעורבות של ילדי צוות ביה"ס ואחי התלמידים עם תלמידי בית ספרנו , שנה"ל תשע"ו בהמשך ליוזמה שהחלה לפני מספר שנים ברצוננו להמשיך ולקדם יוזמה ברוכה זו ולקיים מפגשים נוספים גם בשנה זו. היוזמה נוצרה מתוך רצון של אנשי צוות וילדיהם, הורים ואחי התלמידים לאפשר קשר ואינטגרציה בין תלמידי ביה"ס לילדי העובדים והאחים והובילה לקשרים נהדרים והיוותה כגשר בין תלמידי בית ספרנו לבין הקהילה, התלמידים שהגיעו היוו כשגרירים עבור תלמידנו. אנו מאמינים כי מפגשים אלו תורמים לבניית קשרי קהילה איכותיים המבוססים על שוויון הזדמנויות, כבוד הדדי ורצון ללמידה משותפת על השונות וקבלת השונה. ü רקע ביה"ס ע"ש בלקינד הינו ביה"ס לחינוך מיוחד, אוכלוסיית ביה"ס מוגדרת כבעלת פיגור שכלי קל-בינוני מורכב. ביה" מונה כיום 85 תלמידים בגילאי 6 עד 21 הלומדים בשלוש שכבות גיל (צעירים, מתבגרים ובוגרים), בביה"ס 10 כיתות אם. ביה"ס הינו בי"ס אזורי, אליו מגיעים תלמידים מיישובי הסביבה: ראשל"צ, רחובות, ס ציונה, מודיעין, יבנה, גדרה ועוד. תוכנית הלימודים מזמנת לתלמידים התנסויות לימודיות וחברתיות על מנת להכשירם לשילוב מיטבי. ü רציונל שיתוף ילדי צוות ביה"ס ואחי התלמידים בפעילות חווייתית בביה"ס במסגרת הפרויקט, תאפשר היכרות הדדית של תלמידי ביה"ס ונוער-אורח, פיתוח קשר הדדי וערוצי תקשורת, הבנה הדדית, קבלת השונה וטיפוח רוח ההתנדבות בקרב תלמידי החינוך הרגיל. שירות לקהילה- ילדי הצוות ואחי התלמידים ישמשו כשגרירים בבתי ספר בקהילה, יספרו ויעבירו את חוויותיהם במסגרות לימודיהם. ü מהלך הפעילות- מפגש מקדים לשם היכרות עם בית הספר ועם האוכלוסייה הלומדת בו. 2-3 מפגשים של שותפות לאורך השנה בהתאם לתחומי עניין שאותם יבחרו המתנדבים שיגיעו בשיתוף הצוות המלווה את היוזמה. ü מי יכול לקחת חלק ביוזמה זו- תלמידים שמעוניינים לתרום ולהיתרם מכיתה ז'- יב'. תלמידים שיקבלו אישור מהוריהם ומבית ספרם להיעדר בימי המפגשים שיתקיימו ביום שישי בין השעות 8:00-11:45 (הגעה ואיסוף באחריות ההורים ובאמצעותם). תלמידים שהם ילדי עובדים בביה"ס או אחים של תלמידים הלומדים בביה"ס. ü ראשית הדרך שליחת דף מידע בנוגע ליוזמה. בדיקת היענות ילדי צוות ואחי תלמידים. יצירת קשר עם בתיה"ס באמצעות רכזת חינוך חברתי, יועצת והורי המתנדבים. שליחת חוזרי השתתפות ביוזמה ואישורי היעדרות מביה"ס במועדי הפעילות. הפעלת התוכנית הלכה למעשה. בברכת דרך צלחה מנהלת ביה"ס רכזת חינוך חבראוסנת יעקובוב עדי נסרי גניש